Verslag van de  informatieavond  in ‘t Patronaat over de start van Buurt Bestuurt Nieuwkuijk

op dinsdag 12 februari 2019.

De 4 initiatiefnemers  gaven eerst een korte  uitleg wat Buurt Bestuurt Nieuwkuijk inhoudt.

Het is  een initiatief is voor alle dorpsbewoners  maar zeker ook door alle dorpsbewoners.

Buurt Bestuurt is geen actiecomité maar een platform om te coördineren en samen zaken aan te pakken.

Er is vooraf overleg gepleegd met  de gemeente , die de oprichting  toejuicht, stimuleert en ook wil ondersteunen.

 

Wij streven samen naar een fijne leefomgeving voor elke dorpsbewoner nu en in de toekomst.

Onderwerpen zoals leefbaarheid, er bij horen,  voorzieningen, veiligheid, recreatie, jeugd, ouderen, delen van kennis zijn wat voorbeelden  van onderwerpen die besproken kunnen worden.

Wanneer we samen zaken aan pakken staan we sterker.

 

Door de goede opkomst van ongeveer 90 mensen is de 1ste informatieavond  een succes geworden.

Na de introductie werden de deelnemers meteen in kleine groepjes aan het werk gezet.

Gevraagd werd aan iedereen om te vertellen wat hem of haar persoonlijk bezighoudt en zorgen te delen.

Alle besproken onderwerpen werden door de groep opgeschreven.

 

Na een korte pauze  werden de genoemde aandachtspunten  in categorieën verdeeld en doorgenomen.

Daarna werd aan ieder gevraagd  haar of zijn naam  te noteren bij de onderwerpen waarover zij of hij wil meedenken.

 

Hieronder vind je een opsomming van alle genoemde onderwerpen. Er zijn al een aantal aanmeldingen van meedenkers. Maar geef je zeker op voor een onderwerp dat je belangstelling heeft. Het zou mooi zijn als van jong tot oud een avondje mee wil brainstormen. Samen maken we Nieuwkuijk nog mooier!

Aanmelden kan via het contact formulier op de website

 

===========================================

 

Verkeer

Zebrapaden  of wegversmallingen voor schoolgaande kinderen (5x)

Handhaving snelheid nieuwkuijkestraat (4x)

Trottoirs   zoals  hoge pad  ( noordzijde)  (4x)

Kruising Nieuwkuijkestraat / Onsenoort (4x)  (Misschien wegversmalling)

Wegversmalling palen  rode kleur geven

Handwijzer bij de remise in Drunen stuurt verkeer naar Vlijmen door Nieuwkuijk

Aansluiting fietspad  Spoorlaan Drunen-Nieuwkuijk-Vlijmen  Den Bosch (situatie Kloosterstraat) (2x)

Fietspad Nieuwkuijkse straat   zonder kinderkopjes (vrijliggend als het kan)

Slechte verlichting trottoirs verbeteren

Verbetering gevaarlijke situatie viaduct, rotonde   en omgeving van  Vlijmen naar Nieuwkuijk per fiets

Voetpad Meidoornstraat  

Verleggen wegversmalling  kerkstaat-nieuwkuijkse straat.+ voorrangsregeling.     Is nu lastige kruising.

Vrachtverkeer door Nieuwkuijk

 

 

===========================================

 

Senioren

Wonen voor senioren, reserveren van percelen

Welke mogelijkheden voor wonen  voor ouderen (5x)

Hulp bij woningsplitsing

Sport voor ouderen, bijvoorbeeld bowlen

Seniorenhulp via app,  bijvoorbeeld boodschappen of ziekenbezoek  (2x)

Inhaken op wensen  zoals reeds door ouderen groep omschreven

Winkelen voor ouderen.  Hoe, waar,  wanneer

Begeleiding ouderen    moderne media

Enquête onder ouderen om te vragen wat er leeft

 

===========================================

 

Zwerfafval

Jeugd 12-16 laten opruimen tegen vergoeding

Te weinig  sociale controle  en te weinig opruimen

Honden uitlaatplaats op meerder plekken

Glasbakken niet te dicht bij de stoep

 

===========================================

 

Winkel ,

Buurtwinkel waar kan die komen? 

Buurtwinkel   Pand / Bouwval   naast De Ster?,  Samen met Thomashuis ?  ( zie initiatief Maliskamp)

 

 

 

===========================================

 

Delen van kennis en spullen

Deel- auto’s

Vraag + aanbod   bank

Vraag , aanbod, delen spullen  via de Buurt Bestuurt website (3x) ( bestaat al ergens maar niet bekend)

Vraag, aanbod voor delen van kennis via Buurt Bestuurt  (3x)

Uitlenen van spullen, bijvoorbeeld tuingereedschap

App voor lenen of delen van spullen

Ruilbeurs in Patronaat    met vast tijdstip noemen (2x)

 

===========================================

 

Natuur en recreatie

Loopbruggen naar polders, samenvoegen van natuur

Afscheiding deel  Kuijkse wiel voor zwemmen  + strandje , speeltuintje en controle op zwemwater  (2x)

 ( vergelijk haarsteegse wiel)

Nieuwkuijkse wiel als viswater  (hengelvereniging is hier ook mee bezig)

Nieuwkuijkse wiel als rust en wandelgebied inrichten, bankjes, tafels, geen zwembad of speeltuin (2x)

Wandelpark    Poort van Heusden (2X)

Trap dijkopgang verlengde Pat. Becxstraat van 2 treden naar volledige trap

 

 

 

 

 

 

===========================================

 

Leefbaarheid

Doorn in het oog, pand naast De Ster.  Hulp van gemeente of bank om aanpak te stimuleren (2x)

SRV wagen  voor levensmiddelen en kleine aankopen

Straatverlichting

Kleine initiatieven zoals jeu de boules, fietsen,

Geluidsoverlast “De Pul’

Gezamenlijke initiatieven  wonen, zoals zonnepanelen, pelletkachel

We zijn erg blij met onze buurt   maar het moet in beweging blijven

Ongenoegen over leegstaande panden (3x)

Graag voorstel   hoe iedereen bij het dorp betrokken kan raken en contact kan hebben

===========================================

 

Jeugd

Starterswoningen

Er is te weinig te doen voor de jeugd.  Zwembad zou kunnen helpen

 

===========================================

 

Veiligheid

Buurtpreventie

Beveiliging organiseren

 

===========================================

 

 

 

 

 

 

De initiatiefnemers  gaan na de bijeenkomst de verkregen input uitwerken en overleggen welke zaken aangepakt kunnen worden.

De mensen die zich hebben opgegeven mee te willen denken zullen worden benaderd. Mocht u zich nog willen aanmelden doe dit dan zeker. Dit kan via het antwoordformulier op de website www.buurtbestuurtnieuwkuijk.nl

 

Meer onderwerpen zijn altijd welkom en kunnen worden ingebracht via de website of door een notitie

in de brievenbus van ‘t Patronaat (t.a.v. Buurt Bestuurt Nieuwkuijk) .  De initiatiefnemers persoonlijk aanspreken kan natuurlijk ook.

 

 

De initiatienemers

Paula van Buul

Jacqueline van de Wiel

Wijnand van Delft

Monique Janssen