Beste meneer, mevrouw,

 

U bent een belangrijke partner voor Heel Heusden Duurzaam. Graag informeren wij u als eerste over het proces om te komen tot een kadernotitie voor Windenergie. Wilt u meedenken?

 

Duurzame energiebronnen

De meeste energie die we in Nederland verbruiken is afkomstig van fossiele brandstoffen: olie en aardgas. Het winnen en verbranden hiervan is schadelijk voor onze aarde. Het grootste probleem is de uitstoot van CO2 waardoor ons klimaat verandert. Daarom moet er omgeschakeld worden naar duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Ook in Heusden willen we ons aandeel leveren.

 

Windenergie

Daarom gaan we (naast de visie op zonnevelden) het komend half jaar ook bepalen waar in onze gemeente windmolens kunnen komen en onder welke voorwaarden. Dit doen we samen met onze inwoners, duurzaamheidspartners en andere betrokkenen. We organiseren hiervoor een aantal bijeenkomsten waarin iedereen kan meedenken. We starten hier na de zomer mee. 

Kadernotitie

Uitgangspunt is dat we ruimte bieden aan initiatieven voor duurzame (wind- en zonne) energie en dat onze inwoners hier ook de vruchten van kunnen plukken. 
Het eindresultaat van dit proces is een kadernotitie Windenergie. Het is uiteindelijk aan de raad om dit vast te stellen.

 

Meepraten?

Wilt u meepraten of heeft u vragen? Mail naar info@heusden.nl of bel Ellen Vos.

 

Met vriendelijke groet,

Ellen Vos

Projectleider

 

POSTADRES Postbus 41, 5250 AA Vlijmen

TELEFOON  (073) 513 17 89 E-MAIL info@heusden.nl  WEBSITE www.heusden.nl

 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print