Beste meneer, mevrouw,

 

Komt u ook naar de bijeenkomst over windenergie?

24 en 30 september

 

De gemeente Heusden werkt momenteel samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan een kadernotitie voor windenergie. De klimaatverandering raakt namelijk onze leefomgeving en we willen zorgen voor een mooie toekomst voor onszelf en volgende generaties. Wij horen graag welke kansen en uitdagingen u ziet voor windenergie en de randvoorwaarden waar wij volgens u rekening mee moeten houden. Zo zorgen wij samen voor een gedragen visie op windenergie die volgend voorjaar door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

 

Bijeenkomsten

Wij nodigen u uit voor één van de twee avonden over windenergie. Op 24 september vindt deze plaats in de Voorste Venne, Anton Pieckplein 71 in Drunen en op 30 september in het gemeentehuis in Vlijmen, Julianastraat 34. U bent vanaf 19.00 uur welkom. Om 19.30 uur gaan we van start met een korte presentatie. Daarna gaan we uiteen en is er gelegenheid om uw input met ons te delen en met elkaar in gesprek te gaan. De avonden duren tot 21.00 uur.

 

We zijn benieuwd naar uw mening!

Wilt u alvast meer lezen over windenergie en het proces dat we doorlopen? Wij hebben de volgende informatie voor u op een rij gezet.

 

Vervolg

Na deze bijeenkomsten vindt er nog een bijeenkomst plaats waarbij we samen met inwoners en andere betrokken partijen dieper ingaan op de materie. Vervolgens stellen we de kadernotitie op. Daarna volgt een periode waarin u de notitie kunt inzien. Als alles volgens planning verloopt, wordt de kadernotitie in maart 2020 aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Heel. Heusden. Duurzaam.

In Heusden willen wij ook ons aandeel leveren in het omschakelen naar duurzame energiebronnen zoals zon en wind om zo bij te dragen aan minder uitstoot van CO2. Kijk voor meer informatie over duurzaamheid in onze gemeente op www.heelheusdenduurzaam.nl.

 

Heeft u vragen over deze uitnodiging, dan kunt u contact opnemen via (073) 513 1789. U kunt ook een mail sturen naar info@heusden.nl.

 

Met vriendelijke groet,

 

Mart van der Poel

Wethouder Wonen & Duurzaamheid

 

 

 

POSTADRES Gemeente Heusden, Postbus 41, 5250 AA Vlijmen

TELEFOON  073-5131789  E-MAIL info@heusden.nl  WEBSITE www.heusden.nl

 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print