Welke Heusdenaren voelen zich aangetrokken tot het concept van de “Deelauto” en zijn bereid hier, samen met ons, de schouders onder te zetten?

Wij, “Energiek Heusden” zijn sterk voorstander van een dergelijke opzet. Heusden, met zijn vele kernen, zou hiervoor een geschikte gemeente zijn. Vele van ons hebben bijvoorbeeld zo’n 2e auto die gebruikt wordt voor incidentele ritjes en dus nog vaker stil staan. Zoals gezegd nemen deze auto’s ruimte in en zijn er ook de kosten van onderhoud, verzekering en belasting die op die auto’s drukken. Kosten die vaak veel hoger zijn dan wij denken. Daarnaast willen we natuurlijk deelauto’s gebruiken die electrisch rijden. Door de hoge aanschafprijs is dit nog niet binnen ieders financiële bereik, maar met deelauto’s betaal je slechts voor het gebruik en niet voor het bezit. Dat scheelt echt een slok op een borrel. En natuurlijk is er ook het onmiskenbare genot van het rijden in een elektrische auto en zijn er natuurlijk ook de voordelen voor milieu, gezondheid en klimaat. Autodelen is dus een win / win / win / win…….. oplossing. Wie kan daar nu op tegen zijn.

Toch willen wij ook oog hebben voor de drempel die er voor elk van ons bestaat. De eigen auto voor de deur die je op elk moment van de dag kunt gebruiken. Het interieur van de auto, dat doordat de auto alleen door jou wordt gebruikt ook een afspiegeling is van jou. De kleur, het merk, het type dat ook iets over jou zegt. Wij denken echter dat deze nadelen niet opwegen tegen de enorme voordelen die autodelen ons brengen.

Woon je in Heusden en ben je door dit artikel op zijn minst enigszins enthousiast geworden over autodelen, stuur ons een mail (info@energiekheusden.nl) of bel 06-42983881. Uiteraard gelden de voordelen ook bedrijven, samenwerkingsverbanden en bedrijventerreinen. Ook voor “Buurt Bestuurt” en VVE’s zien wij mogelijkheden. Samen gaan we dan aan de slag om, bij voldoende belangstelling, autodelen in Heusden van de grond te krijgen. Nog even voor de volledigheid, er is aan deze aanmelding geen enkele verplichting verbonden.

Daarnaast nog het volgende artikel uit Nederland Elektrisch (24-7-2019)

De provincie Noord-Brabant stelt een subsidie beschikbaar voor de aanschaf van elektrische deelauto’s. Hiermee wil de provincie meer ondernemers en consumenten verleiden om elektrische deelauto’s te gebruiken. Met de subsidie wil de provincie dit jaar het aantal elektrische deelauto’s in Brabant verdubbelen naar circa 300. De provincie verwacht dat er met deze subsidie een sneeuwbaleffect ontstaat, mede vanwege de grotere bekendheid. In 2020 wil de provincie dat er 1.000 elektrische deelauto’s in Brabant zijn. De subsidie is beschikbaar voor ondernemers uit het mkb en consumenten die zich verenigd hebben in een stichting of vereniging. De subsidie bedraagt maximaal 4.500 euro per elektrische deelauto. Consumenten kunnen daarnaast subsidie krijgen voor organisatiekosten tot maximaal 2.500 euro. Een bedrijf of coöperatie kan voor 2 tot 6 elektrische deelauto’s subsidie krijgen.